Podatek od sprzedaży domu

Wiele osób sprzedaje dom lub mieszkanie, a następnie uzyskane pieniądze wydaje na zakup domu lub mieszkania na przykład w innej miejscowości. W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania ulgi podatkowej w powodu przeznaczenia przychodu na cele mieszkaniowe. Do zwolnienia od podatku uprawnione są osoby prywatne, które nie uzyskały przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania w ramach działalności gospodarczej, lecz sprzedały własną nieruchomość wykorzystywaną na własne cele mieszkaniowe. Ponadto aby skorzystać z ulgi podatkowej, właściciel nieruchomości musi w ciągu 2 lat od momentu sprzedania nieruchomości, kupić nowe mieszkanie lub dom, w którym będzie miesz

Spadek gospodarczy w Chinach

Indeks giełdy chińskiej odnotował bardzo wysokie spadki. Eksperci mówią nawet o katastrofie, która odbije się na pozostałych rynkach i walutach. Spadek notowań na giełdzie w Szanghaju wywołał lawinę spadków w całej Azji. Zdaniem ekspertów nie jest to chwilowe załamanie lecz tendencja spadkowa, która utrzyma się długo. Pociąga to za sobą spadek cen surowców, a przede wszystkim ropy. Pogarszającą się sytuację gospodarczą Chin potwierdza również dewaluacja jena, która została dokonana w sierpniu 2015 roku przez Ludowy Bank Chin. Władze Chin odpowiedziały programem ratunkowym, który ma na celu zamrożenie wchodzenia na giełdę nowych spółek, skup akcji o

Jak spłacać kredyt na samochód

Jeśli uzyskasz kredyt na samochód musisz podać sposób jego spłaty. Spłaty kredytu mogą odbywać się w ratach równych przez cały okres spłacania kredytu lub w ratach malejących. Bank będzie pobierał automatycznie raty z wyznaczonego konta bankowego, w terminie wyznaczonym we wniosku kredytowych. W tym czasie na rachunku bankowym muszą być zgromadzone odpowiednie środki aby bank mógł pobrać ratę. Aby zapewnić środki na tym koncie najlepiej jest dokonywać przelewu wynagrodzenia z pracy na ten rachunek. Jeśli nie zdecydujesz się na takie rozwiązanie musisz każdorazowo zasilić konto, na przykład przelewem z innego rachunku. Możesz również skorzystać z wpłatom