Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Podatki > Opłaty i podatki przedsiębiorcy

Alimenty z kasy państwa

Na rodzicach niepozbawionych praw rodzicielskich ciąży obowiązek zapewnienia niepełnoletniemu dziecku wszelkich środków do życia. Alimenty z kasy państwa Oznacza to, że niezależnie od relacji jaka zachodzi pomiędzy obojgiem rodziców dziecka, obowiązek ten dotyczy obu stron, a co za tym idzie, rodzic pod opieką którego znajduje się dziecko ma pełne prawo do ubiegania się o alimenty od drugiego rodzica, który nie bierze czynnego udziały w procesie wychowywania potomstwa.

Jak pokazuje rzeczywistość, nie brak w naszym kraju sytuacji, gdy nawet zasądzone alimenty nie są przekazywane właściwej osobie. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności dochodzi do próby komorniczej egzekucji zobowiązania, a jeśli to nie przynosi efektu, można skorzystać ze środków wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny, w kwocie nieprzekraczającej wysokości alimentów, ustalonych przez sąd, a których maksymalna granica została ustalona na poziomie 500zł.

Prawo do świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje osobom, które: uzyskały sądowe prawa do alimentów, Alimenty z kasy państwa próby wyegzekwowania zasądzonej kwoty alimentacyjnej są bezskuteczne, uzyskały zaświadczenie od komornika, które potwierdza brak skutecznej egzekucji należności za ostatnie 3 miesiące, a także dziecko, którego rodzic wyjdzie ponownie za mąż lub żyje w konkubinacie, jednak wówczas gdy dochód w rodzinie nie przekracza 725zł na osobę.

Osoba pragnąca uzyskać pomoc w postaci środków z Funduszu Alimentacyjnego musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość uzyskiwanych dochodów. Decyzja przekazywana jest najpóźniej w okresie do 30 dni od daty złożenia wniosku. Zarówno w przypadku przyznania świadczeń, jak i przy decyzji odmownej, wnioskujący otrzymuje odpowiednią informację od Funduszu Alimentacyjnego Jeżeli otrzymana decyzja nie jest satysfakcjonująca dla wnioskującego, może on w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, Alimenty z kasy państwa odwoływać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.