Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Biznes > Kiedy obowiązuje składka na ubezpieczenie zdrowotne

Amortyzacja, sposób na niższy podatek

 

W zdecydowanej większości przedsiębiorstw działalność gospodarcza prowadzona jest przy użyciu różnego rodzaju środków trwałych, które w przypadku gdy stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, lub też zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, mogą skutecznie pomóc zmniejszyć wysokość podatku dochodowego. Amortyzacja, sposób na niższy podatek Wystarczy rozpocząć proces amortyzacji tych środków, by w ten sposób zmniejszyć wartość materialną samego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do środków trwałych zaliczane są, budowle, budynki, a także lokale stanowiące odrębną własnością, maszyny i urządzenia technologiczne, a także środki transportu, a dodatkowo również pozostałe przedmioty, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

W celu dokonania czynności amortyzacyjnych środków trwałych przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego. W przypadku przedmiotów zakupionych, za wartość początkową uznaje się cenę zakupionych materiałów i urządzeń. W myśl przepisów, za cenę uznaje się kwotę należną zbywcy, powiększoną o dodatkowe koszty związane z tymże zakupem, które zostały naliczone do chwili przekazania zakupionych środków trwałych. Amortyzacja, sposób na niższy podatek W ramach dodatkowych kosztów uwzględnia się koszty obejmujące ubezpieczenie w transporcie, transport, załadunek i rozładunek, montaż, instalacje, wdrążenie programów itp. W przypadku towarów importowanych za cenę nabycia uznaje się cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jak już wiadomo, amortyzować można także samodzielnie wytworzone środki trwałe służące prowadzonej działalności gospodarczej, w takim wypadku ustalanie wartości początkowej środka trwałego, dokonuje się na podstawie kosztów jego wytworzenia, tj. zakup niezbędnych materiałów czy zapłata za wykonanie pracy w ramach tworzenia danego środka trwałego.

Znając wartość początkową środków trwałych można dokonać ich amortyzacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami, Amortyzacja, sposób na niższy podatek dodatkowo amortyzacji podlegają także wartości niematerialne i prawne.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.