Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Finanse osobiste > Alimenty z kasy państwa

Autokontrola dokumentów finansowych

Już za niespełna dwa miesiące podatnicy zostaną obciążeni obowiązkiem samodzielnego określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur. Autokontrola dokumentów finansowych Wszystko to za sprawą zmian wprowadzanych w ramach fakturowania, które nabiorą mocy prawnej z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Od teraz przedsiębiorca będzie samodzielnie kontrolował poprawność wystawionych dokumentów, niezależnie od tego czy jest to faktura VAT w wersji papierowej czy elektronicznej. Przez „zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury” rozumie się sprawdzenie i potwierdzenie tożsamości sprzedającego lub wystawcy faktury. „Integralność treści” to kontrola faktury VAT pod względem poprawności jej wypełnienia, z wykluczeniem ewentualnych błędów w zapisie.

Celem zapewnienia należycie przeprowadzonej kontroli autentyczności pochodzenia faktury VAT, Autokontrola dokumentów finansowych podatnik ma pełne prawo do zastosowania dowolnie wybranego przez siebie sposobu dokonania kontroli biznesowej, która pozwoli przeprowadzić audyt drogi przebiegającej pomiędzy fakturą a sprzedającym lub wystawcą faktury. W praktyce oznacza to, że zgodnie z ustawą podatnik znajduje się w obowiązku opracowania, przyjęcia i wdrożenia ustalonych przez siebie procedur kontrolnych, które umożliwią mu podejmowanie odpowiednich czynności celem zapewnienia autentyczności i zgodności otrzymywanych faktur VAT. O tym w jaki sposób poradzą sobie z nowym rozporządzeniem właściciele małych firm, Autokontrola dokumentów finansowych a także na jakie utrudnienia natrafią na poszczególnych etapach przygotowania do nowych obowiązków będzie można przekonać się już niebawem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.