Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Księgowość > Grzywny za przestępstwa skarbowe

Co daje certyfikat księgowego

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych, powinny posiadać odpowiedni certyfikat potwierdzający ich uprawnienia do wykonywania czynności w ramach obsługi rachunkowej. Co daje certyfikat księgowego Osoba posługująca się uprawnieniami certyfikowanego księgowego, uzyskuje pełne prawo do prowadzenia pełnej księgowości firm, na podstawie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, a także na podstawie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym.

Do obowiązków księgowego należy również okresowe ustalanie, a także kontrolowanie poprzez czynności inwentaryzacyjne rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w danym przedsiębiorstwie, wraz z pełną wyceną aktywów i pasywów przy ustalaniu wyniku finansowego. Co daje certyfikat księgowego W ramach obowiązków księgowego znajduje się także sporządzanie sprawozdań finansowych, archiwizacja dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Księgowy posiada także uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego, co umożliwia  mu niesienie pomocy przedsiębiorcy u którego prowadzi dokumentacje księgowe. Co daje certyfikat księgowego Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność księgowego obarczona jest ogromnym ryzykiem zawodowym, z tego też powodu warto ubezpieczyć się na wypadek błędów w rachunkach lub czynnościach dokonywanych w ramach rozliczeń i kontroli dokumentów finansowych firm.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.