Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Długi > Dłużnik a kredyt

Dla kogo podatek tonażowy

Termin podatku tonażowego pojawił się w polskim prawie rachunkowym dopiero w 2006 roku wraz z ustawą o podatku tonażowym. Dla kogo podatek tonażowy Podatek tonażowy stanowi alternatywę dla podatku dochodowego, jednak jest to forma rozliczeń zarezerwowana tylko dla nielicznych przedsiębiorców.

Z rozliczeń w oparciu o podatek tonażowy mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uznawane za armatorów, wykonujących usługi za pomocą morskich statków handlowych pływających pod polską banderą w żegludze międzynarodowej. Zgodnie z ustawą, jako armatora uznaje się osoby fizyczne i prawne, a także wspólników spółek cywilnych, w tym także obcokrajowców, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Naturalnie osoba taka zobowiązana jest do posiadania ważnego dokumentu zgodności, a także wykonywać czynności w ramach prowadzonej działalności pomiędzy portami z uwzględnieniem tych znajdujących się poza wodami terytorialnymi Polski.

Przy obliczeniach należnego podatku, uwzględnia się podstawę opodatkowania w postaci dochód uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej, Dla kogo podatek tonażowy który odpowiada iloczynowi dobowej stawki ustalonej zgodnie z ustawą, wraz z pełnym miesięcznym okresem eksploatacji całego taboru statków, z których uzyskiwany dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym. Wartość należna ulega obniżeniu o kwotę stawek na ubezpieczenie społeczne, które zostało opłacone w bieżącym roku podatkowym.

Dobowa stawka ustalana jest w zależności od pojemności netto statku, od każdych 100 NT, zgodnie z obowiązującymi stawkami określanymi w euro. Wartości te należy przeliczyć na polską walutę, według średniego kursu euro zgodnego z danymi Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, za który stawka jest obliczana. Dla kogo podatek tonażowy Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że stawka podatku tonażowego wynosi aktualnie 19%.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.