Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Konta bankowe > Konto dla emeryta

Grzywny za przestępstwa skarbowe

To co najistotniejsze to fakt, że przestępstwa skarbowe podlegają procedurom sądowym i na podstawie wyroku sądowego, Grzywny za przestępstwa skarbowe przedsiębiorca dopuszczający się popełnienia przestępstwa skarbowego możne zostać ukarany karą grzywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kodeksu skarbowego, liczba stawek dziennych, jakie mogą zostać nałożone na sprawcę przestępstwa to przedział wahający się w granicach od 10 do 720 jednostek. Należy jednak pamiętać, że nie ma odgórnie ustalonych kwot stawki dziennej, które byłyby przypisane określonym działaniom. Grzywny za przestępstwa skarbowe Funkcjonują natomiast minimalne i maksymalne wartości o których zastosowaniu decyduje sąd. Minimalna wartość stawki dziennej to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, zaś maksymalna wartość to 400-krotność minimalnej stawki dziennej.

Posługując się znajomością minimalnych i maksymalnych stawek dziennych, można łatwo wyliczyć, że minimalna stawka dzienna to obecnie 50 zł, a maksymalna 20 tysięcy złotych. Natomiast minimalna wysokość grzywny to 500 zł, natomiast maksymalna jej granica to poziom blisko 14,5 miliona złotych. Wyraźnie można zauważyć rozbieżności pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wysokościami kar jakimi może zostać obciążony nieuczciwy przedsiębiorca. Grzywny za przestępstwa skarbowe Wysokość tej kar jest jednak zawsze rozpatrywana przez pryzmat sytuacji rodzinnej i ekonomicznej oskarżonego i decyduje o niej tylko i wyłącznie sąd.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.