Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Ubezpieczenia > Firmowe ubezpieczenie BI

Kara za uszczuplenie należności

Polskie prawo podatkowe określa nie tylko wysokość stawek podatkowych w zależności od prowadzonej formy działalności gospodarczej, ale także ustala jakiego typu nieprawidłowości rozpatrywane są w kontekście wykroczeń, a które uznawane na przestępstwo. Kara za uszczuplenie należności Jest to niezwykle istotny element, ponieważ w zależności od kategorii popełnionego czynu, na przedsiębiorcę nakładane są różnego rodzaju kary. Począwszy od obowiązku uregulowania powstałej zaległości wraz z odsetkami, przez kary grzywny, a w sytuacji poważnych przestępstw nawet kara pozbawienia wolności.

            Do dość kontrowersyjnych sytuacji może dojść wówczas, gdy trakcie prowadzenia działalności dojdzie do tzw. uszczuplenia należności publicznoprawnej. Działania znajdujące się w ramach ów uszczupleń należności mogą być rozpatrywane zarówno jako wykroczenia jak i przestępstwa skarbowe. O tym, czy określony czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy już przestępstwo decyduje wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej. Kara za uszczuplenie należności W praktyce, uszczuplenie należności to nic innego jak różnica pomiędzy podatkiem należnym, a podatkiem, który podatnik wykazuje w deklaracji. W dużej mierze nie chodzi jednak o sam fakt powstania takiej różnicy, lecz o wykazanie celowości działania przedsiębiorcy.

Do przykładów uszczupleń należności publicznych zalicza się m.in. działania które polegają na niewykazaniu określonej części przychodu, zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku, bądź też zaniechanie odprowadzenia podatku od przychodu, a także ukrywanie danych, które umożliwiają wprowadzenie zmiany kwoty podatku do zapłaty, itp. Należy jednak wiedzieć o tym, że uszczuplenie nie zachodzi wówczas, gdy podatnik wykazał właściwą kwotę podatku, jednak należność uregulował nieterminowo.

Zgodnie z obowiązującym prawem, karane mogą być nie tylko rzeczywiste uszczuplenie, ale również działania, jakie mogą prowadzić do przyszłych uszczupleń należności publicznych. Kara za uszczuplenie należności Klasyfikacja czynu jest niezwykle istotna, ponieważ od tego zależy sądowy wyrok.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.