Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Kim jest windykator

Windykacja jest rodzajem załatwienia sprawy poza sądem. W przypadku zalegania z długami, wierzyciel może wybrać drogę poza sądem i szukać możliwości ugody z dłużnikiem w celu odzyskania całości lub części należności. Zajmuje się tym windykator lub firma windykacyjna. Zdaniem jego jest skłonienie dłużnika do spłaty długu. Windykator działa w imieniu wierzyciela. Wykonuje on swoją pracę przez wykonywanie telefonów do dłużnika lub odwiedza go w miejscu zamieszkania lub wysyła korespondencję. Dłużnicy często nie odbierają telefonów lub nie odbierają korespondencji związanej z długiem. Windykator nie ma prawa zajmować majątku dłużnika. Nie może ró

Co oznacza czynny żal

Czynny żal to termin prawny oznaczający zachowanie prowadzące do zanichania oraz zapobiegania dokonywania zachowań niekorzystnych. Czynny żal prowadzi do złagodzenia kary lub jej całkowitego uniknięcia. Dla przeciętnego Kowalskiego czynny żal przydaje się gdy nie złożymy w terminie zeznania albo nie zapłaciliśmy podatku. Aby czynny żal został uznany musi być złożony na piśmie i musi zostać udokumentowany przez urząd skarbowy. Ważne jest aby miał miejsce przez wykryciem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i przed przystąpieniem do ścigania go. Warunkiem czynnego żalu jest również wpłacenie w całosci zaległego podatku wraz z odsetkami. W przypadku zapo

Podpis elektroniczny a profil zaufany

Jednym ze sposobów uwierzytelnienia funkcjonowania w Internecie jest profil zaufany, który pełni podobne funkcje jak podpis elektroniczny. Profil zaufany jest równoważny z podpisem elektronicznym. Jest on przydatny przy załatwianiu formalności w urzędach, ZUS, czy NFZ. Profil zaufany uzyskuje się za darmo, co jest jego niewątpliwą zaletą. Profil zaufany zakładamy przez Internet. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie go w urzędzie, gdzie musimy udać się osobiście z dowodem osobistym. Profil zostaje uwierzytelniony przez urzędnika aby można było z niego bez przeszkód korzystać. Profil zaufany nie wymaga też żadnego dodatkowego oprogramowania czy kart. Można przy