Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse osobiste

Naucz dziecko oszczędności

Wraz ze zmieniającym się statusem społecznym zmieniają się także potrzeby finansowe poszczególnych osób, a budżet domowy osób posiadających rodziny znacznie różni się od tego, jakim dysponują osoby samotne lub bezdzietne. Nie chodzi jednak o ilość kapitału budującego budżet rodzinny, ale o jego specyficzną strukturę. Tam gdzie są dzieci pojawia się także potrzeba wygenerowania dodatkowych środków na czynności i działania związane z rozwojem dorastających pociech. Mądry rodzic wie o tym, że dziecko należy uczyć o wartości pieniądza od najwcześniejszych lat dzieciństwa. W chwili, gdy dziecko potrafi podejmować dość samodzielne decyzje w zakresie nabyw

Kto odpowiada za długi męża

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, z której bezpośrednio wynika wzajemna odpowiedzialność majątkowa, za długi które powstały na skutek podejmowanych czynności prawnych. Oznacza to, że za powstałe zobowiązanie finansowe odpowiada zarówno mąż, jak i żona, bez względu na to, czy dług ten powstał na skutek działań obojga, czy też tylko jednego ze współmałżonków. Podejmując decyzje w zakresie inwestowania, należy pamiętać, że po zawarciu związku małżeńskiego niemal wszystkie działania zarobkowe traktowane są jako element tworzenia wspólnego majątku. Wynagrodzenie za pracę, a także dochody

Lokata bez znaczenia

Oszczędzanie i inwestycje to trudna sztuka, której niektórzy uczą się latami. Łączenie rzetelnej wiedzy i analiz w oparciu o dane gospodarcze wymaga nie tylko znajomości tematu, ale często i bogatego doświadczenia. Obecnie na polskim i światowym rynku działa wiele organizacji doradczych, które pomagają swoim klientom podejmować decyzje w zakresie zarządzania i pomnażania posiadanego przez nich kapitału. Lokata jest jednym z najczęściej wybieranych produktów finansowych, których dotychczas pozwalał nie tyle co pomnażać środki pieniężne, co zabezpieczyć je przed utratą wartości na przestrzeni lat. Jeżeli jednak zostaną wprowadzone zapowiadane zmiany w zakresi