Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse przedsiębiorstw

Plan finansowy

Prowadzenie własnej firmy ma sens wyłącznie wtedy, kiedy stworzony zostanie odpowiedni plan finansowy. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej budżetowego zakładu. Taki plan obejmuje wydatki oraz zyski przedsiębiorstwa, a także stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Do opracowania dobrego planu finansowego niezbędna jest znajomość związanych z nim pojęć. Przychód to uzyskany bądź należny przedsiębiorstwu wpływ korzyści materialnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obecnie wyróżnia się przychody uzyskane ze sprzedaży, operacyjne oraz finansowe. Równie istotna rolę odgrywają wydatki firmy. Oznaczają one środki pieniężn

Ryzyko rynkowe

Osoby prowadzące własną działalność bardzo dobrze wiedzą o tym, czym jest ryzyko rynkowe. Często bywa także określane ryzykiem systematyczny, systemowym oraz niedywersyfikowalnym. Ryzyko to to ma związek z czynnikami ogólnogospodarczymi oraz losowymi. Wśród tych pierwszych należy wymienić na przykład ustrój gospodarczy oraz czynniki koniunkturalne, natomiast pośród drugich inflację i wojnę. Są to zatem czynniki, które mają wpływ na cały rynek, co oznacza, iż nie istnieje możliwość ich wyeliminowania czy ograniczenia. Ryzyko rynkowe jest zatem czymś, z czym muszą liczyć się wszyscy przedsiębiorcy. Świadomość ta pozwala zachować odpowiednie środki os

Controlling

Controlling jest jednym z haseł, które powinni dobrze znać wszyscy przedsiębiorcy. Pojęciem tym określa się diagnostyczne narzędzie procesu planowania, koordynacji oraz kontroli przebiegu konkretnych procesów ekonomicznych. Narzędzie to ułatwia zatem osiągniecie wyznaczonych przez przedsiębiorstwo celów. Obok tej definicji często można spotkać jeszcze inne. Dla przedsiębiorców większe znacznie powinno mieć jednak to, jaką funkcję pełni controlling. Można wskazać na kilka celów, jakie ma on spełniać. Są to zatem: wyznaczanie okresu planistycznego oraz jego celu, pracowanie planu strategicznego i operatywnego, a następnie kontrola realizacji planu, jak równie