Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse przedsiębiorstw

Analiza finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to element analizy ekonomicznej. Jej głównym zadaniem jest dostarczenia informacji o wynikach działalności firmy oraz o jej aktualnej sytuacji finansowej. Są to wiadomości niezbędne w procesie zarządzania. Ogrywają one bardzo ważną rolę także dla otoczenia danego przedsiębiorstwa, na przykład dla kredytodawców, inwestorów czy kontrahentów. W zakresie analizy finansowe znajdują się: ustalenia i ocena wpływów pieniężnych, analiza sprawozdań finansowych, analiza aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz czynników, które mają wpływ na wyniki finansowe. Często można spotkać podziała analizy finansowej na analizę wstępną, ws

Zyski akcjonariuszy

Bycie akcjonariuszem firmy wiąże się z pewnymi obowiązkami oraz prawami. Wśród tych drugich szczególne znacznie ma prawo do udziału w zyskach danego przedsiębiorstwa. Jest to uprawnienie niezależne od statutu firmy, dlatego nie istnieje możliwość wyłączenia akcjonariuszy z zysków. Prawo do udziału w zyskach dotyczy tego zysku, który walne zgromadzenie przeznaczyło do podziału pomiędzy udziałowców przedsiębiorstwa. Zysk zostanie rozdzielony proporcjonalnie do posiadanych akcji, a zatem największą kwotę otrzymują ci, którzy posiadają najwięcej udziałów. Wyróżnia się jednak dwa typy uprzywilejowanych akcji- akcje uprzywilejowane zwykłe oraz akcje nieme, w

Zakupy czy leasing

Prowadząc działalność gospodarczą wiele osób zastanawia się, czy korzystniejszym jest zakup określonych składników przedsiębiorstwa, czy też lepiej korzystać z nich w ramach umowy leasingowej. Decyzja w tym temacie powinna być podejmowana przez pryzmat własnych potrzeb i możliwości, ponieważ każde z rozwiązań ma swoje wady oraz zalety. Zakup określonych przedmiotów stanowi jednorazowy koszt firmy, natomiast zwiększa jej wartość materialną. Leasing stanowi stale koszty uzyskiwania przychodów, ponieważ istnieje możliwość wliczania kolejnych rat w leasingowych do stałych kosztów firmy. Użytkowane przez firmę przedmioty leasingowane nie stanowią jej własn