Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Sposoby na wzrost gospodarczy w Polsce

Wzrost gospodarczy powinien być najbardziej kluczowym celem dla polityki państwa w nadchodzących latach. Większość ludzi nie odczuwa namacalnie czy wzorst PKB wynosi 2 czy 3 procent. Jednak w skali dłuższego okresu czasu ma to dużo większe znaczenie. Zdaniem niektórych ekspertów kluczowym rozwiązaniem, które spowoduje wzrost gospodarczy, będzie usprawnienie procesu stanowienia prawa, uproszczenie prawa oraz poprawa funkcjonowania sądów. Inni eksperci skupiają się na zwiększeniu prywatyzacji a co za tym idzie zmniejszeniu udziału państwa w gospodarce. Wielu ekonomistów jest zdania, że sposobem na rozwój gospodarczy Polski będzie poprawienie rynku pracy i wykorzys

Jak dbać o wzrost gospodarczy

Podstawowym sposobem podniesienia standardu życia społeczeństwa oraz zahamowania emigracji jest stały wzrost gospodarczy. Jest to także jedyny sposób aby odpowiednio sfinansować obronność kraju. W tym celu eksperci proponują scenariusze wzrostu na kolejne 25 lat. Jednym z rozwiązań jest brak reform, który i tak gwarantuje naturalny wzrost gospodarczy o około 2%. Jednak takie rozwiązanie nie gwarantuje zahamowania emigracji i postępów w doganianiu Europy. Zdaniem niektórych ekspertów jeśli do tego dojdą antyreformy w postaci wzrostu wpływu państwa na gospodarkę oraz obniżenie wieku emerytalnego, spowoduje to spowolnienie wzrostu do 1%. Rozwiązania proponowane prze

Dobre prognozy dla e-handlu

Jednym z najbardziej rozwijających sie sektorów handlowych jest e-handel, gdzie wartość wzorsła w 2015 roku o 15.4%. Eksperci szacują, że do końca obecnego dziesięciolecia wartość handlu detalicznego w Internecie podwoi się. Mimo różnych problemów godpodarczych i kryzysu, e-handel notuje stały wzrost, zaś prognozy na nastepne lata są jeszcze lepsze. Na rozwój handlu przez Internet ma wpływ coraz większy dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych i coraz większe wyedukowanie społeczeństwa oraz poczucie bezpieczeństwa transakcji przez Internet. Zakupy przez Internet są wygodnie i szybkie, nie wymagają wychodzenia z domu. Ponadto produkty oferowane przez Inter