Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Księgowość

Dla kogo podatek tonażowy

Termin podatku tonażowego pojawił się w polskim prawie rachunkowym dopiero w 2006 roku wraz z ustawą o podatku tonażowym. Podatek tonażowy stanowi alternatywę dla podatku dochodowego, jednak jest to forma rozliczeń zarezerwowana tylko dla nielicznych przedsiębiorców. Z rozliczeń w oparciu o podatek tonażowy mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby uznawane za armatorów, wykonujących usługi za pomocą morskich statków handlowych pływających pod polską banderą w żegludze międzynarodowej. Zgodnie z ustawą, jako armatora uznaje się osoby fizyczne i prawne, a także wspólników spółek cywilnych, w tym także obcokrajowców, którzy prowadzą zarejestrowaną działal

Co daje certyfikat księgowego

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych, powinny posiadać odpowiedni certyfikat potwierdzający ich uprawnienia do wykonywania czynności w ramach obsługi rachunkowej. Osoba posługująca się uprawnieniami certyfikowanego księgowego, uzyskuje pełne prawo do prowadzenia pełnej księgowości firm, na podstawie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, a także na podstawie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym. Do obowiązków księgowego należy również okresowe ustalanie, a także kontrolowanie poprzez czynności inwentaryzacyjne rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w danym przedsiębiorstwie, wraz z pełną wyceną aktywów i pasywów przy

Grzywny za przestępstwa skarbowe

To co najistotniejsze to fakt, że przestępstwa skarbowe podlegają procedurom sądowym i na podstawie wyroku sądowego, przedsiębiorca dopuszczający się popełnienia przestępstwa skarbowego możne zostać ukarany karą grzywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kodeksu skarbowego, liczba stawek dziennych, jakie mogą zostać nałożone na sprawcę przestępstwa to przedział wahający się w granicach od 10 do 720 jednostek. Należy jednak pamiętać, że nie ma odgórnie ustalonych kwot stawki dziennej, które byłyby przypisane określonym działaniom. Funkcjonują natomiast minimalne i maksymalne wartości o których zastosowaniu decyduje sąd. Minimalna wartość stawk