Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Podatek od sprzedaży domu

Wiele osób sprzedaje dom lub mieszkanie, a następnie uzyskane pieniądze wydaje na zakup domu lub mieszkania na przykład w innej miejscowości. W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania ulgi podatkowej w powodu przeznaczenia przychodu na cele mieszkaniowe. Do zwolnienia od podatku uprawnione są osoby prywatne, które nie uzyskały przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania w ramach działalności gospodarczej, lecz sprzedały własną nieruchomość wykorzystywaną na własne cele mieszkaniowe. Ponadto aby skorzystać z ulgi podatkowej, właściciel nieruchomości musi w ciągu 2 lat od momentu sprzedania nieruchomości, kupić nowe mieszkanie lub dom, w którym będzie miesz

Podatek od spadku

Zdarza się, że osoby starsze i samotne zawierają umowę o opiekę z osobami niespokrewnionymi. Często starsza osoba zobowiązuje się do pozostawienia w spadku opiekunowi swojego mieszkania lub jakiegoś innego majątku. Istnieje obowiązek notarialnego potwierdzenia takiej umowy. W niektórych przypadkach spadkobieraca może skorzystać z ulgi w podatku od spadku z tytułu opieki nad podopiecznym. Aby uzyskać taką ulgę należy sprawować opiekę przez minimum 2 lat. Jeśli podopieczny zmarł przed upływem 2 lat, ulga przepada. Zdarza się jednak, że osoby zarówno opiekujące się jak i podopieczni zaniedbują formalnego uregulowania spraw i nie podpisują umowy o opiekę. Zdarz

Podatek za wynajem domu

Obecne wynajem domu lub mieszkania stanowi wygodną formę zarobkowania. Jednak osoba wynajmująca dom jest zobowiązana do płacenia z tego tytułu podatku. Właściciel domu lub mieszkania zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia do naczelnika Urzędu Skarbowego, aby wybrać formę opodatkowania. Takie oświadczanie należy złożyć do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym został pobrany pierwszy przychód z tytułu najmu domu lub mieszkania. Jeśli pierwszą opłatę za wynajem otrzymaliśmy w grudniu, oświadczenie trzeba złożyć do końca roku. Ma to znaczenie jeśli zamierzamy rozliczać się w formie ryczałtu. Jeśli zamierzamy rozliczać się według sk