Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ubezpieczenia

Ubezpieczenie przewoźnika

Wykonywanie pewnych zawodów wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim. Dotyczy to między innymi tych osób, które zajmują się przewożeniem towarów. Istnieje bowiem wówczas możliwość utraty bądź uszkodzenia przewożonych przedmiotów. W związku z tym towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały specjalną polisę dla przewoźników. Jest to ubezpieczenie kierowane do osób wykonujących płatny przewóz towarów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisę obowiązującą wyłącznie na terenie kraju. Z tego powodu przewoźnicy wykonujący pracę poza granicami Polski muszą znaleźć odpowiednią dla siebi

Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednym ze skutków podejmowanych działań mogą być szkody poniesione przez osoby trzecie. Właśnie z tego względu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują właścicielom firm ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa gwarantuje ochronę w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim na mieniu bądź na osobie. Do możliwych poszkodowanych zalicza się również pracowników ubezpieczającego. Warto pamiętać, iż istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na odpowiedzialność cywilną za produkt bądź usługę. Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają także na dołączenie do umowy dodatkowych zapis

Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Dzieci i młodzież szkolna obejmowani są tzw. grupowym ubezpieczeniem NNW. Przedmiotem takiego ubezpieczenia, którym objęta jest młodzieży szkolnej, są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, wywołując trwały uszczerbek, bądź też śmierć ubezpieczonej osoby. Zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia NNW, procesom odszkodowawczym podlegają tylko i wyłącznie takie zdarzenia, które miały charakter nagły i nie stanowią następstwa wcześniejszych urazów czy przewlekłej choroby. Zwykle ubezpieczenie NNW chroni przed skutkami wypadków do jakich dojdzie w trakcie kolonii, obozów i zielonych szkół. Warunkiem otr