Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Kiedy wymagany jest firmowy rachunek

Zakładając prywatną działalność gospodarczą można posługiwać się kontem osobistym w celu dokonywania rozliczeń i przyjmowania płatności wynikających z działalności prowadzonej przez daną osobę firmy. Kiedy wymagany jest firmowy rachunek Jednak zgodnie z artykułem 22, Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, w obowiązku posługiwania się firmowym rachunkiem bankowych znajdują się ci przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji gotówkowych z innym przedsiębiorcą, a także wówczas, gdy jednorazowa wartość dokonanej transakcji, przekracza równowartość 15.000 euro, które należy przeliczyć na złote według średniego kursu walut zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski, ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

W praktyce oznacza to, że chociaż właściciel firmy nie jest w obowiązku zakładania firmowego konta służącego obsłudze bezgotówkowych rozliczeń, Kiedy wymagany jest firmowy rachunek jednak w wielu sytuacjach będzie on zmuszony do tego, by konto takie uruchomić, jeżeli będzie chciał nawiązać współpracę handlową lub usługową z innym przedsiębiorcą.

Decydując się na firmowy rachunek bankowy należy sprawdzić kilka dostępnych ofert, ponieważ współczesna bankowość daje możliwość nie tylko posługiwania się

tradycyjnym kontem firmowym, ale także pakietem dodatkowych korzyści, takich jak dostęp do inwestycji, produktów oszczędnościowych, czy ubezpieczeń dedykowanych tylko i wyłącznie przedsiębiorcom.  Kiedy wymagany jest firmowy rachunek W takich okolicznościach dylemat zakładania czy też nie, rachunku dla firmy wydaje się mieć tylko jedno rozwiązanie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.