Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Finanse > Rachunki bankowe

Kłopotliwy spis z natury

Inwentaryzacja to ważne działania w prowadzeniu działalności gospodarczej o charakterze handlowej. Kłopotliwy spis z natury Inwentaryzacja metodą ze spisu natury jest jedną z najczęściej stosowanych, jednak niejednokrotnie pojawiają się problemy i dylematy związane z odpowiedzialnością poszczególnych osób, za prawidłowo przygotowaną dokumentację związaną z podjętymi czynnościami inwentaryzacyjnymi.

Zazwyczaj pojawiają się pytania dotyczącego tego, kto jest odpowiedzialny za błędne wypełnienie arkuszy, lub braki w dokumentacji, typu brak numeru inwentarzowego czy podpisu osoby zliczającej towar. Wynika to przede wszystkim z tego, że w procedurach inwentaryzacyjnych często bierze udział wiele osób, przy czym wyznaczeni są tzw. kontrolerzy, których obowiązkiem jest dopilnowanie prawidłowego wykonania zadania, w tym również wypełnienia arkuszy spisu z natury. Kłopotliwy spis z natury Jeżeli jednak błędy zostaną już wykryte „po fakcie”, czyli na etapie kontroli księgowej to pojawia się kolejny dylemat, czy księgowy sprawdzający dokumenty może wprowadzić poprawki na dostarczonych do niego arkuszach inwentaryzacyjnych.

Istnieje zbiór zasad dotyczących prawidłowego sporządzania druków spisu z natury. Zasady te dotyczą głównie sposobu uzupełniania danych, a także ich rodzaju, a także pozwalają wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poprawne wprowadzanie danych do arkuszy, w tym również osoby posiadające uprawnienia do wprowadzania korekty błędnych zapisów w arkuszach. Kłopotliwy spis z natury Dodatkowo w zasadach tych znajdują się zapisy dotyczące warunków wprowadzania i sposób dokumentowania nanoszonych poprawek, które powinny być  określone wcześniej przez kierownika jednostki w dokumentacji opisującej przyjęte w niej zasady rachunkowości, co wynika z obowiązującej ustawy o rachunkowości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.