Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Bankowość > Kiedy bank zwalnia z opłat

Kto odpowiada za długi męża

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, z której bezpośrednio wynika wzajemna odpowiedzialność majątkowa, za długi które powstały na skutek podejmowanych czynności prawnych. Kto odpowiada za długi męża Oznacza to, że za powstałe zobowiązanie finansowe odpowiada zarówno mąż, jak i żona, bez względu na to, czy dług ten powstał na skutek działań obojga, czy też tylko jednego ze współmałżonków.

Podejmując decyzje w zakresie inwestowania, należy pamiętać, że po zawarciu związku małżeńskiego niemal wszystkie działania zarobkowe traktowane są jako element tworzenia wspólnego majątku. Wynagrodzenie za pracę, a także dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej każdego z małżonków stanowią składniki wspólnego majątku, Kto odpowiada za długi męża który podlega procedurom windykacyjnym nawet wówczas, gdy zobowiązanie finansowe zgodnie z umową ciąży tylko na jednym z małżonków.

Istnieje jednak prawna możliwość posiadania odrębności majątkowej nawet po zawarciu związku małżeńskiego, wystarczy jedynie podpisać dokumenty intercyzy, która może stanowić skuteczną ochronę przed utratą całego majątku, gdy jedno z małżonków prowadzi działalności gospodarczą, bądź też inwestuje znaczne ilości środków pieniężnych w dość ryzykowny sposób. Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego istnienia zostały sporządzone takie dokumenty, Kto odpowiada za długi męża wówczas procedury windykacyjne nie obejmują majątku niebędącego własnością dłużnika, ani też nie stanowi części wspólnej obojga małżonków.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.