Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Podatki > VAT

VAT

VAT to skrót od angielskich słów Value Added Tax. VAT Stosuje się go do podatku od towarów i usług, który w Polsce został wprowadzony przez ustawę uchwaloną w 1993 roku. Obecnie stosuje się jednak przepisy ustawy z 2004 roku, która powstała w celu harmonizacji prawodawstwa polskiego z wymogami Unii Europejskiej. Rzadziej wykorzystuje się skrót do polskich słów, czyli PTU. Podatek ten pobierany jest na każdym etapie obrotu towarami oraz usługami, w przypadku których konstrukcja nie zakłada kaskadowego nakładania się podatku w skutek zastosowania systemu odliczenia sumy podatku pobranej we wcześniejszych etapach obrotu. VAT Podczas dokonywania zakupów bądź korzystania z usług konsument płaci kwotę, w którą został już wliczony podatek VAT. Wysokość podatku można obliczyć odejmując od zapłaconej sumy taki procent tej kwoty, jaki obowiązuje w przypadku danej produktu bądź usługi. VAT Warto zwrócić uwagę na to, że podatek od towarów i usług jest często krytykowany.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.