Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Ekonomia > Oszuści

Zwrot VAT w 30 dni

Płatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji podatkowych, w których wykazywane są kwoty podatku należnego i naliczonego. Zwrot VAT w 30 dni Różnice pomiędzy jednym a drugim podatkiem stanowią niedopłatę lub nadwyżkę podatku. W przypadku niedopłaty przedsiębiorca musi dokonać wpłaty na konto urzędu skarbowego jeszcze w dniu składania deklaracji rozliczenia podatkowego, na zwrot podatku VAT musi jednak poczekać nieco dłużej, bo zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym fiskus ma 60 dni na dokonanie zwrotu powstałej różnicy.

Pieniądze ze zwrotu podatku można uzyskać znacznie szybciej, a czas oczekiwania może skrócić się nawet o 30 dni. Wystarczy jedynie wybrać przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy, zamiast tradycyjnej formy zwrotu pieniędzy. Zwrot VAT w 30 dni Metoda ta znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy w następnym okresie rozliczeniowym, płatnik wykaże w deklaracji kwotę podatku VAT należnego wyższą od tej, która została uwzględniona w polu podatku naliczonego.

W niektórych przypadkach istnieje także możliwość złożenia wniosku z prośbą o skrócenie okresu zwrotu podatku VAT do 25 dni. Jednak wniosek ten wymaga spełnienia dodatkowych warunków, takich jak posiadanie opłaconych faktur potwierdzających wysokość naliczonego podatku, a także konieczne jest złożenie zabezpieczenia majątkowego w formie akceptowanej przez urząd skarbowy, np. może to być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowej, Zwrot VAT w 30 dni weksel z poręczeniem wekslowym banku czy też papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.