Jesteś tutaj: zrozumiecsprzedaz.pl > Księgowość > Grzywny za przestępstwa skarbowe

Zyski akcjonariuszy

Bycie akcjonariuszem firmy wiąże się z pewnymi obowiązkami oraz prawami. Zyski akcjonariuszy Wśród tych drugich szczególne znacznie ma prawo do udziału w zyskach danego przedsiębiorstwa. Jest to uprawnienie niezależne od statutu firmy, dlatego nie istnieje możliwość wyłączenia akcjonariuszy z zysków. Prawo do udziału w zyskach dotyczy tego zysku, który walne zgromadzenie przeznaczyło do podziału pomiędzy udziałowców przedsiębiorstwa. Zyski akcjonariuszy Zysk zostanie rozdzielony proporcjonalnie do posiadanych akcji, a zatem największą kwotę otrzymują ci, którzy posiadają najwięcej udziałów. Wyróżnia się jednak dwa typy uprzywilejowanych akcji- akcje uprzywilejowane zwykłe oraz akcje nieme, w przypadku których obowiązują trochę inne zasady podziału zysków. Zyski akcjonariuszy W przypadku odmowy wypłaty należnej części zysków, akcjonariusz przedsiębiorstwa ma prawo podjąć przewidziane w przepisach działania, w celu odzyskania przysługujących mu środków.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.